PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Grażyna Cieślińska-Wilk

Urologia Polska 1998/51/1

RAK Z KANALIKÓW ZBIORCZYCH NERKI ? CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA, HISTOLOGICZNA I GENETYCZNA
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Teresa Kardel-Mizerska, Piotr Hadaczek, Jacek Podolski, Jan Lubiński, Grażyna Cieślińska-Wilk, Barbara Górecka-Szyld

Urologia Polska 1996/49/2

LECZENIE PALIATYWNE INTERFERONEM a-2b CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NEREK Z PRZERZUTAMI. DONIESIENIE WSTĘPNE
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Grażyna Cieślińska-Wilk