PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ferdynand Tyloch

Urologia Polska 2000/53/3

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO SERCA
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Zdzisław Skok

Urologia Polska 1999/52/3

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Renata Sujkowska

Urologia Polska 1997/50/4

PRZYDATNOŚĆ MARKERÓW NOWOTWOROWYCH CEA I AFP W SUROWICY KRWI I W MOCZU U CHORYCH Z RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO NA PODSTAWIE MATERIAŁU KLINIKI UROLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W BYDGOSZCZY
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Renata Sujkowska

Urologia Polska 1995/48/4

DOC. DR HAB. MED. STANISŁAW WRÓBEL (9.05.1924 -1.07.1995) WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
Ferdynand Tyloch

Urologia Polska 1995/48/3

ZACHOWANIE SIĘ PLAZMINOGENU I α2-ANTYPLAZMINY WE KRWI CHORYCH OPEROWANYCH Z POWODU RAKA I ŁAGODNEGO ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO
Iza Iwan-Ziętek, Zbigniew Ziętek, Maria Kotschy, Ferdynand Tyloch
ROPNIE OKOŁONERKOWE LECZONE DRENAŻEM PRZEZSKÓRNYM ZAŁOŻONYM POD KONTROLĄ USG
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Zdzisław Boroń
ROLA GRANULOCYTÓW KWASOCHŁONNYCH W OSADZIE MOCZU U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA
Mieczysław Gajda, Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Zdzisław Skoro, Renata Sujkowska
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNAWANIU ZAWAŁU NERKI
Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Renata Sujkowska, Zdzisław Boroń, Stanisława Kabuła, Zdzisław Skok

Urologia Polska 1995/48/2

PRO MEMORIA - PRZYCZYNEK DO HISTORII UROLOGII POLSKIEJ
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch
PRÓBA OCENY STANU UKŁADU MOCZOWEGO CHŁOPCÓW W WIEKU 7-14 LAT NA PODSTAWIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH WYKONANYCH W WYBRANEJ LOSOWO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Andrzej Wronczewski, Marek Mackiewicz, Krzysztof Kwela
MASYWNY KRWIOMOCZ NA TLE WRZODU HUNNERA
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Ferdynand Tyloch, Maria Kotschy

Urologia Polska 1994/47/3

Osoczowe inhibitory układu krzep- nięcia i fibrynolizy na tle wybranych parametrów układu hemostazy we krwi chorych operowanych na raka gruczołu krokowego
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Maria Kotschy, Ferdynand Tyloch
Guz chromochłonny nadnercza hormonalnie nieczynny
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Mieczysław Gajda, Renata Sujkowska, Zdzisław Skok, Andrzej Wronczewski

Urologia Polska 1994/47/1-2

Złamanie prącia
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch

Urologia Polska 1993/46/1

Zgorzel Fourniera w przebiegu zapalenia jądra i najądrza spowodowana przez Bacteroides malaninogenicus
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Eugenia Gospodarek

Urologia Polska 1992/45/2

Ocena wyników badań cytologicznych osadu u chorych podejrzanych o nowotwory układu moczowego leczonych w Klinice Urologii AM
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Mieczysław Gajda, Jadwiga Korenkiewicz, Renata Sujkowska

Urologia Polska 1991/44/1

Gruczolak kwasochlonny nerki(oncocytoma)
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysław Gajda

Urologia Polska 1990/43/3

RZADKI PRZYPADEK WŁÓKNIAKO-MIĘSNIAKA GŁADKOKOMÓRKOWEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch

Urologia Polska 1985/38/4

UCHYŁEK MIEDNICZKI NERKOWEJ
Ferdynand Tyloch, Zdzisław Jarzemski

Urologia Polska 1984/37/2

WIELOLETNIA WĘDRÓWKA KULI KARABINOWEJ ZAKOŃCZONA W PĘCHERZU MOCZOWYM
Ferdynand Tyloch, Zdzisław Jarzemski

Urologia Polska 1983/36/2

Nerwiako-włókniako-mięsak nerki
Ferdynand Tyloch

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zgony i ich przyczyny w oddziale urologicznym w bydgoszczy
Ferdynand Tyloch