PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Walczakowa

Urologia Polska 1992/45/3

Brodawczak odwrócony inverted papilloma) moczowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Tadeusz Krzeski, Ewa Walczakowa, Stefan Kruś