PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Mróz

Urologia Polska 1996/49/3

BADANIA BAKTERIOLOGICZNE KAMIENI NERKOWYCH
Janusz Dembowski, Ewa Mróz, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz

Urologia Polska 1993/46/1

Chinolony vs antybiotyki, ocena wrażliwości wybranych szczepów bakteryjnych izolowanych w moczu
Janina Ruczkowska, Izabela Dolna, Ewa Mróz, Marta Chomontowicz

Urologia Polska 1987/40/1

PORÓWNAWCZE BADANIA BAKTERIOLOGICZNE MOCZU ZE STRUMIENIA ŚRODKOWEGO I MIEDNICZKI NERKOWEJ
Janusz Dembowski, Ewa Mróz, Jarowit Stolarczyk