PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Koźmińska

Urologia Polska 2006/59/3

Wyniki leczenia chorych na raka nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej
Jerzy Polański, Maciej Czaplicki, Ewa Koźmińska, Paweł Szalecki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wyniki leczenia chorych na raka nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej
Jerzy Polański, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Paweł Szalecki, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 2000/53/2

OCENA SKUTECZNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I TOLERANCJI STOSOWANIA PERMIXONU? U CHORYCH Z OBJAWOWYM, ŁAGODNYM ROZROSTEM GRUCZOŁU KROKOWEGO
Piotr Kryst, Ewa Koźmińska, Romuald Zdrojowy, Zenona Jabłońska, Jerzy Lorenz, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1998/51/4

OBUSTRONNY NOWOTWÓR NERKI U CHOREGO PRZEWLEKLE DIALIZOWANEGO
Ewa Koźmińska, Maciej Czaplicki, Joanna Klepacka, Piotr Dobroński

Urologia Polska 1997/50/1

BRODAWCZAK ODWRÓCONY (PAPILLOMA INVERSUM) PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Piotr Trypens, Roman Pykało, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/4

MARKERY STERCZOWE W RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO Z PRZERZUTAMI DO KOŚCI T1-4 M1B (D2)
Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska, Andrzej W. Malewski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA PRZYDATNOŚCI KLINICZNEJ TESTU BARD BTA W DIAGNOSTYCE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Piotr Trypens, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/1

PRZERZUTY RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO DO PRĄCIA
Tomasz Demkow, Ewa Koźmińska, Roman Pykało , Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1995/48/2

MIEJSCE URETEROLITOTOMII WE WSPÓŁCZESNYM LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Ewa Koźmińska, Krzysztof Pych, Nagib Elghawi, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
METODA BOLLACKA I JACQMIN W USUNIĘCIU CZOPU NOWOTWOROWEGO SIĘGAJĄCEGO PRZEDSIONKA SERCA U CHOREJ NA RAKA NERKI
Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski, Edward Wirzman, Jacek Guzewicz

Urologia Polska 1995/48/1

WŁASNE DOŚWIADCZENIE W CHIRURGII CZOPÓW NOWOTWOROWYCH UKŁADU ŻYLNEGO U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Magdalena Czubak, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU PT. ?ENDOCHIRURGIA NERKI I MOCZOWODU" - Loano, 13-16.11.1994 r.
Ewa Koźmińska, Lech Stachurski, Tomasz Ferenz

Urologia Polska 1994/47/1-2

Bezpośrednie nietunelizowane zespolenie moczowodowo-jelitowe sposobem Michalowskiego u chorych z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
Rozpoznawanie czopów nowotworowych w układzie żylnym u chorych na raka nerki
Ewa Koźmińska, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Krzysztof Lerch, Jan Szymanowski, Stanisław Miernowski
Heamangiopericytoma malignum \"renis
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Edward Wirzman, Tamara Czwalińska, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1992/45/4

Przedoperacyjna chemioterapia systemowa CMV (cisplatyna, metotreksat, winblastyna) w naciekającym raku pęcherza moczoweg
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1992/45/3

Trzymanie moczu po prostatektomii radykalnej — obserwacja 19 chorych
Andrzej Stokłosa, Andrzej Malczyński, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1992/45/1

Spostrzeżenia dotyczące wykonywania prostatektomii radykalne], ze szczególnym uwzględnieniem chorych w stadium
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1991/44/2

Porównanie skuteczności systemowej terapii cyklofosfamidem BCG sec Berna, stosowanej dopęcherzowo w zapobieganiu nawrotom pierwotnych powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Andrzej Stokłosa, Jan Antczak, Andrzej W. Malewski, Jacek Rykowski, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1991/44/1

Szczelny, krętniczo-kątniczy pęcherz moczowy „Indiana Pouch\'\', własne doświadczenia w leczeniu 8 chorych
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1990/43/4

PROSTATEKTOMIA RADYKALNA U CHORYCH NA RAKA STERCZA (doniesienie wstępne)
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Andrzej Stokłosa

Urologia Polska 1990/43/1

ANGIOLEIOMIOSARKOMA NERKI
Ewa Koźmińska, Jacek Rykowski, Alicja Czorniuk-Śliwa, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1989/42/4

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA I TERAPEUTYCZNA TURP W RAKU STERCZA
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Cezary Pazdyk

Urologia Polska 1989/42/3

SZCZELNY, KRĘTNICZO-KĄTNICZY PĘCHERZ MOCZOWY INDIANA POUCH JAKO ODPROWADZENIE MOCZU PO CYSTEKTOMII RADYKALNEJ Z POWODU RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger
TOPOGRAFIA PRZERZUTÓW DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH ZAOTRZEWNOWYCH U CHORYCH NA RAKA NERKI
Ewa Koźmińska, Maria Barbara Gabryelewicz, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1989/42/2

OPTYMALNE WARTOŚCI TESTOSTERONU W PRZEBIEGU LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Stefan Zgliczyński

Urologia Polska 1988/41/4

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY STĘŻENIAMI TESTOSTERONU, DWUHYDROTESTOSTERONU, AKTYWNOŚCIĄ FOSFATAZY . KWAŚNEJ I JEJ FRAKCJI STERCZOWEJ A WYNIKAMI LECZENIA CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Stefan Zgliczyński
ODRACZANA I PRZERYWANA TERAPIA HORMONALNA CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1988/41/1

CELOWOŚĆ USUNIĘCIA NADNERCZA PODCZAS RADYKALNEJ NEFREKTOMII Z POWODU RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Maria Barbara Gabryelewicz, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1987/40/3

ZAKRZEPICA ŻYŁ NERKOWYCH PO NEFREKTOMII RADYKALNEJ, POŁĄCZONEJ Z USUNIĘCIEM CZOPU NOWOTWOROWEGO Z ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Kazimierz Wardyn, Ewa Koźmińska, Jan Antczak, Zofia Tomecka, Ewa. Dałek-Sicińska