PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Górzyńska

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.1 - Miofibroblastyczne guzy zapalne pęcherza moczowego (pseudosarcoma) - opis przypadków
Paweł Dębiński, Elżbieta Górzyńska, Zdzisław Woźniak, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Bartosz Małkiewicz

Urologia Polska 2000/53/2

PORÓWNANIE STOPNIA ZRÓŻNICOWANIA RAKA STERCZA OKREŚLONEGO NA PODSTAWIE MATERIAŁU Z BIOPSJI IGŁOWEJ Z OCENĄ PREPARATU PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Romuald Zdrojowy, Elżbieta Górzyńska

Urologia Polska 1997/50/2

PRZYPADEK WSPÓŁISTNIENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO I PIERWOTNEGO CHŁONIAKA ZŁOŚLIWEGO W NERCE MIEDNICZNEJ
Marek Górecki, Wojciech Apoznański, Michał Jeleń, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda, Elżbieta Górzyńska