PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Edmund Jasiński

Urologia Polska 1982/35/1-2

Oskalpowanie prącia z ubytkiem skóry moszny u czteroletniego chłopca
Edmund Jasiński, Zbigniew Waga