PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dariusz Ostapowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.1 - Zastosowanie szwu mechanicznego w celu uzyskiwania hemostazy splotu żylnego Santoriniego w czasie laparoskopowej prostatektomii radykalnej - doniesienie wstępne
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Dariusz Ostapowski, Andrzej Borkowski