PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dariusz Borowiec

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Endoskopowe leczenie w przypadku zwężenia połączenia moczowodu ze wstawką jelitową u pacjentów po radykalnej cystektomii
Radosław Starownik, Krzysztof Bar, Dariusz Borowiec, Waldemar Białek, Jacek Kiś

Urologia Polska 2006/59/4

Analiza pacjentów oraz ocena wyboru sposobu nadpęcherzowego odprowadzenia moczu u chorych poddanych cystektomii radykalnej z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Jerzy Michalak, Dariusz Borowiec, Radosław Starownik, Robert Klijer, Waldemar Białek

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.4 - Uwarunkowania wyboru nadpęcherzowego odprowadzenia moczu u chorych poddanych cystektomii radykalnej z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Radosław Starownik, Jerzy Michalak, Dariusz Borowiec, Robert Klijer, Waldemar Białek

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego na podstawie wykonanych rutynowo badań diagnostycznych w materiale własnym
Dariusz Borowiec, Jerzy Michalak, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Lech Wronecki, Elżbieta Korobowicz, Elżbieta Czekajska-Chehab

Urologia Polska 2002/55/2

Złamanie prącia z urazem cewki moczowe
Dariusz Borowiec, Krzysztof Bar, Jerzy Michalak

Urologia Polska 2001/54/2

Późne następstwa złamania miednicy z rozerwaniem pęcherza moczowego
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Dariusz Stępnik

Urologia Polska 1998/51/4

ROLA UKŁADU GABA-ERGICZNEGO W POWSTAWANIU NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO I GRUCZOŁU KROKOWEGO ? BADANIA WSTĘPNE
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz

Urologia Polska 1995/48/1

OZNACZENIA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PIERWIASTKÓW
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz