PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Danuta Wachnik

Urologia Polska 1996/49/4

TORBIELE PRAWDZIWE JĄDRA U NOWORODKA
Jan Klempous, Tomasz Idziok, Jerzy Rabczyński, Danuta Wachnik