PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Danuta Du¶

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Przydatno¶ć osoczowego stężenia rozpuszczalnej cz±steczki adhezji międzykomórkowej (sICAM-1), OB i stężenia hemoglobiny w ocenie ryzyka rozwoju przerzutów w przypadku raka nerki
Michał Wróbel, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Bartosz Małkiewicz, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Jarosław Kasprzak, Danuta Du¶, Krzysztof Dudek

Urologia Polska 2004/57/3

Warto¶ć prognostyczna cytometrii przepływowej w raku nerki
Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Anna Kołodziej, Danuta Du¶, Bartosz Małkiewicz, Jarosław Kasprzak, Krzysztof Dudek

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-13: Warto¶ć prognostyczna aneuploidii, frakcji fazy S i frakcji proliferacyjnej w raku nerki
Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Anna Kołodziej, Danuta Du¶, Bartosz Małkiewicz, Jarosław Kasprzak, Krzysztof Dudek

Urologia Polska 2000/53/1

BIAŁKO p53 W RAKACH PĘCHERZA MOCZOWEGO DONIESIENIE WSTĘPNE
Anna Kołodziej, Danuta Du¶, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Tomasz Szydełko, Jerzy Lorenz

Urologia Polska 1997/50/4

WARTO¦Ć PROGNOSTYCZNA PLOIDII DNA W RAKACH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Anna Kołodziej, Danuta Du¶, Janusz Dembowski, Tadeusz Niezgoda, Bogdana D±browska, Jerzy Lorenz

Urologia Polska 1996/49/4

PLOIDIA DNA A CZAS PRZEŻYCIA PACJENTÓW Z GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO. BADANIA RETROSPEKTYWNE
Anna Kołodziej, Danuta Du¶, Bogdana D±browska, Jerzy Lorenz