PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Damian Ziaja

Urologia Polska 2005/58/3

Zaburzenia erekcji w zespole miednicznego podkradania
Michał Tkocz, Damian Ziaja, Przemysław Nowakowski