PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Borivoj Cech

Urologia Polska 1995/48/4

SUPERSELEKTYWNA EMBOLIZACJA TĘTNIAKA TĘTNICY NERKOWEJ
Bogusław Chwajol, Miroslav Śtursa, Borivoj Cech

Urologia Polska 1985/38/3

PRZETOKA MOCZOWODOWO-SKÓRNA ORYGINALNE POSTĘPOWANIE LECZNICZE
Bogusław Chwajol, Borivoj Cech