PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 2008/61/2

Zwężenia moczowodów w następstwie przeszczepów aortalno-udowych
Bolesław Kuzaka, Janusz Judycki, Tomasz Borkowski, Piotr Kuzaka, Maciej Niemierko, Maciej Czaplicki
Guz liściasty gruczołu krokowego
Bolesław Kuzaka, Tomasz Borkowski, Maciej Niemierko, Roman Pykało, Maciej Czaplicki

Urologia Polska 2007/60/4

Rak drobnokomórkowy pęcherza moczowego
Tomasz Borkowski, Bolesław Kuzaka, Paweł Szalecki, Joanna Sańko-Resmer, Roman Pykało

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Analiza zakażeń szpitalnych rozpoznanych u chorych leczonych z powodu rozrostu łagodnego gruczołu krokowego
Piotr Leszczyński, Beata Sokół-Leszczyńska, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski, Mirosław Łuczak

Urologia Polska 2004/57/2a

PVI-6: Zwężenia moczowodów w następstwie pomostowania aortalnoudowego - doniesienie wstępne
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Piotr Kuzaka, Janusz Judycki, Maciej Niemierko, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2002/55/4

Gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego
Bolesław Kuzaka, Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2002/55/2

Zachowawcze leczenie urazu nerki podkowiastej
Maciej Niemierko, Janusz Gołębiewski, Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 2001/54/4

Objawowe krwiaki po ESWL
Bolesław Kuzaka, Cezary Torz, Tomasz Ferenz, Andrzej Borkowski
Mięśniak gładkokomórkowy nerki (Leiomyoma renis)
Bolesław Kuzaka, Tomasz Borkowski, Roman Pykało

Urologia Polska 2001/54/2

Współistnienie raka nerkowokomórkowego i mięśniako-naczyniako-tłuszczaka nerki
Bolesław Kuzaka, Roman Pykało, Maciej Niemierko, Nelson Aponte

Urologia Polska 1999/52/4

NABŁONEK PRZEJŚCIOWY IN SITU I PERSPEKTYWY JEGO HODOWLI IN VITRO DLA CELÓW REPARACYJNYCH
Krzysztof H. Włodarski, Paweł Wlodarski, Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1998/51/1

ZGORZEL FOURNIERA. OPIS PRZYPADKU
Bolesław Kuzaka, Radosław Jardanowski, Piotr Dobroński

Urologia Polska 1995/48/2

EMBOLIZACJA TĘTNIC BIODROWYCH WEWNĘTRZNYCH I TĘTNIC PĘCHERZOWYCH W PÓŹNYCH OKRESACH NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Paweł Rakowski, Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1994/47/4

Zakażenie szpitalne dróg moczowych u chorych operowanych z powodu przerostu gruczołu krokowego
Tomasz Demkow, Jędrzej Michalec, Józefa Wencel, Renata Rolińska, Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1993/46/3

Odległy wynik speleotomii jedynej nerki gruźliczej po 35 latach
Stefan Wesołowski, Bolesław Kuzaka, Janusz Gołębiewski, Zofia Billip-Boniecka

Urologia Polska 1993/46/2

Skleroterapia wodniaków jąder z uży- ciem tetracykliny
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz

Urologia Polska 1992/45/3

Leiomyoma nasieniowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Bolesław Kuzaka, Roman Pykało

Urologia Polska 1992/45/2

Sprawozdanie z 43. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Berlin 18-21.09.1991
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1991/44/2

Sprawozdanie z 42. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego(Hamburg, 26—29. 09.1990 r
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1988/41/3

OBUSTRONNE NOWOTWORY JĄDER
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Roman Pykało, Janusz Gołębiewski, Przemysław Stafiej

Urologia Polska 1984/37/2

ZIARNINIAK EOZYNOCHŁONNY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Bolesław Kuzaka, Maciej Niemierko, Małgorzata Trojanowska-Szczerbo, Jarosław Zięba, Stanisław Wałecki, Krzysztof Piechna

Urologia Polska 1982/35/1-2

Ropowica okołonerkowa powstała w wyniku perforacji ropniaka pęcherzyka żółciowego do przestrzeni zaotrzewnowej
Bolesław Kuzaka, Andrzej Perdzyński, Jan Lasocki

Urologia Polska 1981/34/3-4

Kliniczna ocena ?soluranu" firmy ?pharmachim" w leczeniu kamicy nerek z kwasu moczowego
Anna Cieślak, Krzysztof Piechna, Narcyza Hartel-Ulkowska, Bolesław Kuzaka
Skaza krwotoczna w przebiegu raka gruczołu krokowego z przerzutami
Bolesław Kuzaka, Anna Cieślak

Urologia Polska 1981/34/2

Ryzyko związane z pozostawieniem kikuta moczowodu
Bolesław Kuzaka, Andrzej W. Malewski, Jerzy Golański

Urologia Polska 1980/33/2

Sprawozdanie z pobytu naukowego w ośrodku rehabilitacyjnym w Bad Haring (Austria)
Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1980/33/1

Nowe zastosowanie uretrotomu Mainsonneuve
Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1979/32/4

Sprawozdanie z pobytu naukowego w Monachium
Bolesław Kuzaka
Ureterocalicostomia z zastosowaniem zespolenia sposobem mahoneya
Bolesław Kuzaka
Sprawazdanie z pobytu naukowego w klinice urologicznej w Insbrucku
Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1979/32/3

Ropne schorzenia nerek
Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1979/32/2

Operacja Kaufmana w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn po prostatektomii
Bolesław Kuzaka, Andrzej Borkowski