PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bohdan Cylwik

Urologia Polska 1985/38/2

WRODZONY BRAK NASIENIOWODÓW PRZYCZYNĄ NIEPŁODNOŚCI U DWÓCH MŁODYCH MĘŻCZYZN
Lech Gałek, Zygmunt Olszówka, Bohdan Cylwik

Urologia Polska 1985/38/1

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE PIERWOTNEGO RAKA MOCZOWODU
Barbara Karasewicz, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik

Urologia Polska 1983/36/3

Pierwotny rak cewki moczowej w przebiegu zapalenia kiłowego
L. Zaremba, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
Obustronny nasieniak jądra
Leszek Winiecki, Bohdan Cylwik, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1980/33/1

Martwica pęcherza moczowego po telegammaterapii i podwiązaniu tętnic biodrowych wewnętrznych z powodu raka
Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik