PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogna Glińska

Urologia Polska 1995/48/3

MIEDNICZKA NERKOWA A NERKA PŁODU LUDZKIEGO
Florian Czerwiński, Jerzy Mierzwa, Andrzej Mierzwa, Krzysztof Michalczyk, Bogna Glińska