PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogdana D±browska

Urologia Polska 1997/50/4

WARTO¦Ć PROGNOSTYCZNA PLOIDII DNA W RAKACH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Anna Kołodziej, Danuta Du¶, Janusz Dembowski, Tadeusz Niezgoda, Bogdana D±browska, Jerzy Lorenz

Urologia Polska 1996/49/4

PLOIDIA DNA A CZAS PRZEŻYCIA PACJENTÓW Z GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO. BADANIA RETROSPEKTYWNE
Anna Kołodziej, Danuta Du¶, Bogdana D±browska, Jerzy Lorenz

Urologia Polska 1990/43/1

OCENA STĘŻENIA KWASU SIALOWEGO W OSOCZU KRWI CHORYCH NA NOWOTWORY NARZˇDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
Romuald Zdrojowy, Tomasz Szydełko, Bogdana D±browska