PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogdan Rosiak

Urologia Polska 1981/34/1

Ureter retrocavalis sinister
Bogdan Rosiak

Urologia Polska 1980/33/2

Odpływy pęcherzowo-moczowodowe w przebiegu gruźlicy nerek
Bogdan Rosiak, Zofia Salska

Urologia Polska 1979/32/3

Nerka wielotorbielowata dorosłych
Bogdan Rosiak