PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogdan Miskowiak

Urologia Polska 1998/51/4

BADANIA WPŁYWU OKOŁOURODZENIOWEJ ESTROGENIZACJI NA STAN MORFOLOGICZNO-CZYNNOŚCIOWY GRUCZOŁÓW PŁCIOWYCH DODATKOWYCH SAMCA SZCZURA
Bolesław Otulakowski, Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak
ANALIZA KOMPUTEROWA BADAŃ MORFOMETRYCZNYCH BRZUSZNEJ PROSTATY SZCZURA ESTROGENIZOWANEGO W 1. DNIU ŻYCIA I TRAKTOWANEGO GONADOTROPINAMI LUB TESTOSTERONEM
Bolesław Otulakowski, Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak, Małgorzata Partyka, Aneta Konwerska

Urologia Polska 1996/49/1

ZMIANY MORFOLOGICZNE I CZYNNOŚCIOWE W NAJĄDRZU SZCZURA TRAKTOWANEGO W 1 DNIU ŻYCIA JEDNORAZOWO STILBESTROLEM
Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak, Bolesław Otulakowski

Urologia Polska 1994/47/3

Wpływ jednorazowego wprowadzenia stilbestrolu w 1 dniu życia na morfologię i czynność gruczołu krokowego szczura
Andrzej Limanowski, Bolesław Otulakowski, Bogdan Miskowiak, Barbara Filipiak