PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogdan Marut

Urologia Polska 1987/40/1

MIĘSAK Z MIĘSNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH JĄDRA (RHABDOMYOSARCOMA TESTIS)
Marek Pilch, Bogdan Marut, Roman Pawłowicz

Urologia Polska 1985/38/2

CAŁKOWICIE PODWÓJNA CEWKA MOCZOWA U DZIEWCZYNKI
Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Bogdan Marut