PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bożena Zapatka

Urologia Polska 1988/41/1

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE CHIRURGII DZIECIĘCEJ I NOWORODKA OKRĘGOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO PURPAN W TULUZIE (1. 9.?31. 12. 1986 r.)
Bożena Zapatka

Urologia Polska 1987/40/1

OCENA WYNIKÓW AKTYWNEGO LECZENIA URAZÓW NEREK U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Bożena Zapatka, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 1985/38/1

ZMIANY ANATOMICZNE DRÓG MOCZOWYCH STWIERDZONE PODCZAS OPERACJI NAWROTOWEJ KAMICY NERKOWO-MOCZOWODOWEJ
Bożena Zapatka

Urologia Polska 1981/34/3-4

Wyniki zachowawczej reoperacji odlewowej kamicy nerkowej
Bożena Zapatka

Urologia Polska 1980/33/4

Bezmocz wydalniczy z przyczyny hematologicznej
Bożena Zapatka, Stefania Kardaszewicz