PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Schneiberg

Urologia Polska 1995/48/1

WYNIKI CHIRURGICZNEJ KOREKCJI ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH U DZIECI Z WRODZONYM PRZEROSTEM NADNERCZY
Andrzej Paradysz, Barbara Schneiberg, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1989/42/2

PROBLEMY INTERSEKSUALIZMU U DZIECI Z ZAAWANSOWANYM SPODZIECTWEM I WNĘTROSTWEM
Mieczysław Fryczkowski, Franciszek Śliwa, Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Barbara Schneiberg