PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

B. Kotowicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena przydatności oznaczenia stężeń NMP22 w moczu u chorych na raka pęcherza moczowego
M. Kowalska, M. Fuksiewicz, Janina Kamińska, B. Kotowicz, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski