PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Antonina Marczyńska

Urologia Polska 1992/45/4

Sprawozdanie z Sympozjum Polskiego Towarzystwa Onkologiczne go: Rak Stercza, Nowe Koncepcje, Kontrowersje (Kraków, 9-10. 04. 1992)
Jan Leńko, Antonina Marczyńska

Urologia Polska 1992/45/2

Swoisty antygen sterczowy PSA; ocena użyteczności w klinice raka stercza
Antonina Marczyńska, Jan Kulpa

Urologia Polska 1991/44/2

Wyniszczenie w chorobie nowotworowej
Antonina Marczyńska

Urologia Polska 1989/42/1

OCENA STĘŻENIA SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) W OSOCZU CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Kulpa, Antonina Marczyńska, Ewa Wójcik, Andrzej Bugajski, Jan Leńko

Urologia Polska 1987/40/4

OCENA WARTOŚCI OZNACZANIA POLIPEPTYDOWEGO ANTYGENU TKANKOWEGO (TPA) W OSOCZU U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA STERCZA
Jan Kulpa, Antonina Marczyńska, Jan Leńko, Marek Pawlicki, Andrzej Bugajski

Urologia Polska 1986/39/4

WYNIKI LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA VEPESIDEM I 5-FLUOROURACYLEM
Marek Pawlicki, Jan Leńko, Antonina Marczyńska, Anna Brandys, Jan Kulpa

Urologia Polska 1985/38/4

IMMUNOENZYMATYCZNA METODA OZNACZANIA AKTYWNOŚCI FOSFATAZY STERCZOWEJ W SUROWICY KRWI
Izydor Apostoł, Maciej Augustyn, Radosława Kuciel, Jan Kulpa, Ewa Wasylewska, Jan Leńko, Antonina Marczyńska, Włodzimierz Stanisław Ostrowski

Urologia Polska 1983/36/3

Antygen karcinoembrionalny (CEA) osocza w konfrontacji z kwaśną fosfatazą sterczową (PAP-RIA) u chorych na nowotwory stercza antygen karcinoembrionalny (cea) osocza w konfrontacji z kwaśną fosfatazą sterczową (pap-
Antonina Marczyńska, Jan Kulpa, Jan Leńko, Wiesław Stefański