PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Szurkowski

Urologia Polska 1993/46/1

Brodawczak miedniczki nerkowej u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Anna Szurkowski, Mieczysław Fryczkowski