PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Skrzycka

Urologia Polska 1978/31/4

Niewydolność nerek z przyczyn urologicznych
Zygmunt Jasiński, Stanisław Banach, Zbigniew Wolski, Anna Skrzycka, Julian Witorzeńć