PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Radomska

Urologia Polska 1985/38/4

PIERWOTNY RAK MĘSKIEJ CEWKI MOCZOWEJ
Andrzej Bugajski, Anna Radomska, Maciej Augustyn