PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej W. Malewski

Urologia Polska 1998/51/1

PRZYDATNOŚĆ PSAD (PSA DENSITY) W ROZPOZNAWANIU RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO NIEWYCZUWALNEGO PALCEM (DRE) U CHORYCH Z PODWYŻSZONYMI STĘŻENIAMI PSA W SUROWICY KRWI
Andrzej Stokłosa, Andrzej W. Malewski, Elżbieta Keller, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1997/50/3

ZMIANA WRAŻLIWOŚCI FLORY BAKTERYJNEJ W MOCZU CHORYCH LECZONYCH W KLINICE UROLOGII AM W WARSZAWIE NA PRZESTRZENI DZIESIĘCIU LAT
Renata Rolińska, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Radosław Jardanowski, Danuta Szmidt, Józefa Wencel, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/4

MARKERY STERCZOWE W RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO Z PRZERZUTAMI DO KOŚCI T1-4 M1B (D2)
Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska, Andrzej W. Malewski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1994/47/1-2

Cystektomia z odpro- wadzeniem moczu do jelita grubego u chorych z nowotworem pęcherza moczowego w złym stanie ogólnym
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1993/46/2

Skleroterapia wodniaków jąder z uży- ciem tetracykliny
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz

Urologia Polska 1993/46/1

Wyniki operacyjnego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Ewa Mayzner-Zawadzka
Zastosowanie przezskórnej przetoki nerkowej w leczeniu przetoki moczowodowo-pochwowej — opis przypadku
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Janusz Judycki

Urologia Polska 1992/45/3

Wjda układu moczowego współistniejąca z wadą wrodzoną narządów płciowych — ureter retrocavalis w zespole Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
Piotr Kryst, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Ewa Mayzner-Zawadzka, Tadeusz Krzeski
Leiomyoma nasieniowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Bolesław Kuzaka, Roman Pykało
Brodawczak odwrócony inverted papilloma) moczowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Tadeusz Krzeski, Ewa Walczakowa, Stefan Kruś

Urologia Polska 1992/45/2

Wybrane zagadnienia z patofizjologii pęcherza moczowego powiększonego wyizo lowanym, pozbawionego śluzówki, fragmentem jelita grubego
Andrzej W. Malewski

Urologia Polska 1991/44/2

Porównanie skuteczności systemowej terapii cyklofosfamidem BCG sec Berna, stosowanej dopęcherzowo w zapobieganiu nawrotom pierwotnych powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Andrzej Stokłosa, Jan Antczak, Andrzej W. Malewski, Jacek Rykowski, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1990/43/1

PRZETOKA MOCZOWODOWO-JELITOWA
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Zbigniew Wierzbicki

Urologia Polska 1989/42/4

NIEZAAWANSOWANY RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO LECZONY RADYKALNIE
Andrzej W. Malewski, Zofia Kasprzycka, Danuta Ulanowska

Urologia Polska 1981/34/2

Ryzyko związane z pozostawieniem kikuta moczowodu
Bolesław Kuzaka, Andrzej W. Malewski, Jerzy Golański