PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Stelmach

Urologia Polska 2007/60/4

Porównanie wartości obrazowania tomografii rezonansu magnetycznego miednicy mniejszej (MR) i ultrasonografii przezodbytniczej (TRUS) w diagnostyce raka stercza
Elżbieta Łuczyńska, Joanna Anioł, Andrzej Stelmach, Janusz Jaszczyński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Stadium zaawansowania PTNM a przeżycie pięcio- idziesięcioletnie chorych na nienasieniakowate nowotwory jąder
Janusz Jaszczyński, Andrzej Stelmach, A. L. Komorowski, E. Łuczyńska, J. Anioł

Urologia Polska 1997/50/3

KSZTAŁTOWANIE SIĘ STĘŻENIA PSA I PAP U CHORYCH NA RAKA STERCZA PRZED I W 7 DOBIE PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU JĄDER*
Jan Kulpa, Ewa Wójcik, Jan Latała, Zygmunt Dobrowolski, Andrzej Stelmach

Urologia Polska 1996/49/2

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA TECHNIK OBRAZOWYCH W OCENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO GUZÓW NEREK W MATERIALE KLINIKI UROLOGII C.M. UJ. W KRAKOWIE
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Marek Filipek, Andrzej Stelmach