PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Sadowski

Urologia Polska 1994/47/1-2

Condyloma gigantum penis (Tumor Buschke- Loewenstein). Opis przypadku
Wojciech Ejchman, Jarosław Wejman, Andrzej Sadowski

Urologia Polska 1989/42/1

ŚRÓDOPERACYJNE ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE GUZA MIEDNICZKI NERKOWEJ
Alojzy Witeska, Jerzy Zachwiej, Andrzej Sadowski