PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Prajsner

Urologia Polska 2008/61/3

Techniki badań urodynamicznych: pułapki techniczne i trudności interpretacyjne wyników – część I
Andrzej Prajsner
Techniki badań urodynamicznych: pułapki techniczne i trudności interpretacyjne wyników – część II
Andrzej Prajsner
Rzadki przypadek ciała obcego zagnieżdżonego w błonie śluzowej pęcherza moczowego (nitki ze spodni dżinsowych) w następstwie rany kłutej
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 2007/60/4

Przydatność przezodbytniczego ultrasonograficznego wyznaczenia stopnia otwarcia cewki sterczowej w trakcie mikcji w leczeniu doksazosyną chorych na łagodny rozrost stercza
Marek Wyczółkowski, Andrzej Prajsner, Włodzimierz Klima, Lesław Malik, Tomasz Drewniak, Maciej Rzepecki

Urologia Polska 2005/58/4

Przydatność nomogramu pQ Schäfera przy kwalifikowaniu chorych na łagodny rozrost stercza do leczenia interwencyjnego
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Włodzimierz Błaszkiewicz

Urologia Polska 2004/57/2a

PII-2: Przydatność przezrektalnego ultrasonograficznego wyznaczania stopnia rozwarcia cewki sterczowej w trakcie leczenia Doxazosyną, chorych z łagodnym rozrostem stercza
Marek Wyczółkowski, Andrzej Prajsner, Włodzimierz Klima

Urologia Polska 2004/57/1

Przebieg pooperacyjny po przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza u chorych z towarzyszącą cukrzycą
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Marcin Szkodny
Ureteronefrektomia z przezcewkowym wycięciem rozety pęcherzowej
Wojciech Pawłowski, Andrzej Prajsner, Jan Myrta

Urologia Polska 2001/54/2

Pęcherz nadreaktywny u kobiet z nie trzymaniem moczu
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk
Radykalność przezcewkowej elektroresekcji łagodnego rozrostu stercza na podstawie oceny wyników badania ciśnieniowo-przeplywowoego
Andrzej Prajsner, Michał Tkocz
Przypadek nietypowej dysfunkcji pęcherzowo-cewkowej
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny

Urologia Polska 2001/54/1

Próba użycia cewnika naczyniowego Fogarty\'ego do balonowego poszerzania zwężenia moczowodu w miejscu jego zespolenia z pęcherzem jelitowy
Krzysztof Bar, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny, Andrzej Prajsner, Marcin Szkodny

Urologia Polska 1997/50/3

KOMENTARZ DO PRACY: WARTOŚĆ PRZEDŁUŻONEJ SFINKTEROTOMII W LECZENIU CZYNNOŚCIOWEJ PRZESZKODY PODPĘCHERZOWEJ U CHORYCH Z DYSFUNKCJĄ NEUROGENNĄ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1995/48/2

BADANIE URODYNAMICZNE DZIECI Z IDIOPATYCZNYM MOCZENIEM NOCNYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Piotr Radziszewski

Urologia Polska 1993/46/4

Modyfikacje i usprawnienie w usuwaniu kamieni drogą przezskórną — PCNL
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1993/46/3

Poczucie lęku u chorych leczo nych w Oddziale Urologiczn
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Sacha, Krzysztof Bar, Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1992/45/4

Ditropan (chlorek oxybutyniny) w leczeniu niestabilności pęcherza
Andrzej Prajsner, Michał Tkocz, Wiesław Duda, Adam Szkodny
Mepartricin (Ipertrofan) w leczeniu chorych z gruczolakiem stercza
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Wiesław Duda, Andrzej Szurkowski, Michał Tkocz
Przypadek ciągotki (priapizmu) w przebiegu róży podudzia
Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk

Urologia Polska 1992/45/3

Połączenie PCNL i ESWL w leczeniu kamicy odlewowej nerek
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Przezskórne, jednoczasowe usuwanie kaieni z obu nerek
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny

Urologia Polska 1991/44/4

Profilaktyczne stosowanie pojedynczej dawki antybiotyku o szerokim spektrum działania w przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Adam Szkodny, Wiesław Duda, Michał Tkocz
Kamica nerkowa współistniejąca z nie rozpoznanym guzem tej samej nerki leczona ESWL
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Przezskórne usuwanie kamieni w r.erce jedynej
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Usuwanie kamicy z pęcherza moczowego drogą przezskórną
Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Wyniki oraz własne doświadczenia w usuwaniu kamieni z nerek drogą przezskórną
Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny

Urologia Polska 1991/44/3

Przebiegi pooperacyjne u chorych po PCNL ze szczególnym uwzględnieniem objawów ostrego zakażenia układu moczowego
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Grzegorz Szkodny, Wojciech Szewczyk
Przezskórne usuwanie kamieni nerkowych (PCNL) u chorych z wadami rozwojowymi nerek
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Grzegorz Szkodny

Urologia Polska 1991/44/2

Lokalizacja i blokada nerwu zasłonowego przy użyciu Tracer NL-1
Janusz Makiełło, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1991/44/1

Wrodzony brak nerki po łączony z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej i uchyłko watością jelit
Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk
Niedrożność moczowodu w następstwie przetoki pęcherzowo-pochwowe
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Krzysztof Łukojć, Adam Szkodny
Powrót czynności nerki, której moczowód był podwiązany przez 90 dni
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1990/43/3

LASER W LECZENIU NIEKTÓRYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner, Jan Kawecki

Urologia Polska 1990/43/2

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA ZWĘŻENIA CEWKI MOCZOWEJ U MĘŻCZYZN OPTYCZNĄ URETROTOMIĄ WEWNĘTRZNĄ
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Mirosław Salamon

Urologia Polska 1990/43/1

ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY JAKO POWIKŁANIE PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Andrzej Prajsner
PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW NACIEKAJĄCYCH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Mirosław Salamon, Wiesław Duda

Urologia Polska 1989/42/4

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA SPODZIECTWA SPOSOBEM CECILA-MICHAŁOWSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW MIKCJI
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Mirosław Salamon

Urologia Polska 1989/42/3

NACIEKAJĄCY RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO (T2 T3 T4)
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1989/42/2

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ (20. 09. 1988 do 18. 10. 1988 r.)
Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1989/42/1

WRAŻENIA Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W OBSŁUDZE LASERA MEDYCZNEGO MEDILAS 2 W MONACHIUM
Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1988/41/4

POSIEWY BAKTERIOLOGICZNE TKANKI GRUCZOLAKA STERCZA, POBRANEJ ZA POMOCĄ ASPIRACYJNEJ BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Jerzy Szczepanek

Urologia Polska 1988/41/3

STOPIEŃ HISTOLOGICZNEJ ZŁOŚLIWOŚCI RAKA PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO, A ANTYGEN GRUPOWY KRWI I WIEK CHORYCH
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Adam Szkodny

Urologia Polska 1987/40/4

RAK INCYDENTALNY W GRUCZOLAKU STERCZA U CHORYCH LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ (PERS)
Andrzej Prajsner, Janusz Michalik, Adam Szkodny

Urologia Polska 1987/40/2

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO UMIEJSCOWIONYCH W OKOLICY UJSC MOCZOWODOWYCH
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon

Urologia Polska 1986/39/3

LECZENIE OPERACYJNE OBUSTRONNYCH ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI METODĄ FAURE'A (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Mirosław Salamon
Przydatność przyżyciowego testu barwnego w różnicowaniu guzów pęcherza moczowego z przewlekłymi stanami zapalnymi
Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon, Adam Szkodny

Urologia Polska 1985/38/4

URAZY DRÓG MOCZOWYCH TOWARZYSZĄCE OPERACJOM GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1985/38/2

OCENA OPERACYJNEGO LECZENIA PRZETOK PĘCHERZOWO­-POCHWOWYCH
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1984/37/4

NIEKORZYSTNE UMIEJSCOWIENIE GUZÓW W DOLNYCH DROGACH MOCZOWYCH I ICH LECZENIE ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1983/36/1

Przypadek skamieniałego ciała obcego pęcherza moczowego wikłającego przebieg prawidłowego porodu
Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1982/35/3-4

Odległe wyniki leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Alfred Fulde

Urologia Polska 1982/35/1-2

Rak nerki podkowiastej
Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Stanisław Skrzelewski

Urologia Polska 1981/34/3-4

Skręt przyczepka najądrza
Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha