PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Nowak

Urologia Polska 1992/45/4

Wyniki kruszenia kamieni kielichowych nerek za pomocą pozaustrojowej litotrypsji (ESWL)
Krzysztof Łukojć, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Bar, Andrzej Nowak, Adam Szkodny

Urologia Polska 1992/45/1

Badanie bakteriologiczne moczu pobranego bezpośrednio z nerki u chorych z kamicą nerkową
Wojciech Szewczyk, Andrzej Nowak, Grzegorz Szkodny, Maciej Flak

Urologia Polska 1991/44/2

Próba oceny czynnościowej i morfologicznej nerek u chorych, u których rozbijano kamienie nerkowe falą uderzeniową generowaną pozaustrojowo (ESWL)
Wojciech Szewczyk, Andrzej Nowak, Grzegorz Szkodny

Urologia Polska 1991/44/1

Nowotwory miedniczki nerkowej i moczowodu w materiale Klinikilogii
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Nowak, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć

Urologia Polska 1983/36/1

Ocena operacji wodonercza sposobem hynes-andersona w porównaniu z innymi sposobami operacji
Andrzej Nowak

Urologia Polska 1982/35/3-4

Podwiązanie lewej żyły nerkowej podczas rozszerzonego usuwania prawej nerki z powodu rozległego nadnerczaka
Roman Adamczyk, Leonard Teneta, Andrzej Nowak, Z. Kalandyk, A. Owczarek
Guzowata gruźlica cewki moczowej i prącia (2 przypadki)
Janusz Pasiewicz, Andrzej Nowak, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1981/34/2

Zmiany w ciągu ćwierćwiecza dotyczące niektórych cech klinicznych kamicy oraz składu chemicznego kamieni moczowych
Jerzy Zieliński, Andrzej Nowak, Alina Wybraniec-Patalong
Ceporacyna w zakażeniach dróg moczowych
Leonard Teneta, Andrzej Nowak, Halina Midro

Urologia Polska 1981/34/1

Pipram w zakażeniu moczowym
Andrzej Nowak, Halina Midro, Leonard Teneta
Własny sposób umocowania jednorazowych cewników
Andrzej Nowak, Halina Midro, Leonard Teneta

Urologia Polska 1980/33/4

Wytworzenie prawidłowego napletka jako sposób leczenia spodziectwa żołędziowego (doniesienie tymczasowe)
Jerzy Czopik, Andrzej Nowak
Rak nerki podkowiastej przyczyną wodonercza
Leonard Teneta, Andrzej Nowak
Przypadek nadnerczaka z wrastaniem do żyły nerkowej operowany w sposób nietypowy
Andrzej Nowak, Jerzy Czopik

Urologia Polska 1979/32/4

Trudności w rozpoznawaniu urazowego uszkodzenia pęcherza moczowego
Andrzej Nowak, Jerzy Zieliński