PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Kurpiński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wyniki przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku chorób gruczołu krokowego
Andrzej Kurpiński, Andrzej Lewicki
Ocena czynników prognostycznych wpływających na czas przeżycia u chorych na raka pęcherza moczowego
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa
Problem wczesnego rozpoznania raka pęcherza moczowego na podstawie materiału własnego z lat 1992-2000
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa
Olbrzymie naczyniakomięśniakotłuszczaki obu nerek wymagające obustronnej nefrektomii - prezentacja przypadku
Andrzej Kidawa, Wojciech Rogowski, Andrzej Kurpiński, Andrzej Lewicki, Dariusz Sykała

Urologia Polska 1999/52/1

DOKTOR MEDYCYNY WACŁAW LILPOP ? DRUGI ORDYNATOR ODDZIAŁU UROLOGII SZPITALA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO NA PRADZE
Andrzej Kidawa, Andrzej Kurpiński, Paweł Żebrowski

Urologia Polska 1997/50/4

RZADKA POSTAĆ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO O UTKANIU PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWYM I GRUCZOŁOWYM
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Roman Pykało, Jarosław Zięba, Grzegorz Madej

Urologia Polska 1996/49/4

RZADKI PRZYPADEK ROZPOZNANEGO PRZYŻYCIOWO PRZERZUTU CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO DO JĄDRA
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Krzysztof Idzikowski, Grzegorz Jędrzejczak, Roman Pykało, Grzegorz Madej
SYLWETKA DOKTORA JANA KIEŁKIEWICZA ? PIERWSZEGO ORDYNATORA ODDZIAŁU UROLOGII SZPITALA PRASKIEGO (1920-1929)
Andrzej Kidawa, Andrzej Kurpiński, Paweł Żebrowski

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTAWKA CEWKI TYLNEJ U DOROSŁEGO MĘŻCZYZNY - PREZENTACJA PRZYPADKU
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Grzegorz Jędrzejczak

Urologia Polska 1993/46/3

Oncocytomia renis
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Krzysztof Idzikowski, Roman Pykało, Jacek Łempicki

Urologia Polska 1992/45/3

Obustronny naczyniakomięśniakotłuszczak angiomyolipoma) nerek
Andrzej Kidawa, Andrzej Kurpiński, Krzysztof Idzikowski