PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Kotowicz

Urologia Polska 1982/35/3-4

Postęp w zastosowaniu protezy silikonowej jako materiału zastępczego moczowodu
Andrzej Kotowicz, Jacques Leemans

Urologia Polska 1978/31/3

Proteza silikonowa jako materiał zastępczy moczowodu w zastosowaniu klinicznym
Andrzej Kotowicz, Jean Leemans