PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Kostrubała

Urologia Polska 1990/43/3

LIGATURA URETERIS
Stefan Wesołowski, Andrzej Kostrubała, Leszek Krolioki, Borys Kirmuc
DWA PRZYPADKI PRZETOK PĘCHERZOWO-ESICZYCH
Stefan Wesołowski, Aleksander Niestępski, Franciszek Zmysłowski, Andrzej Kostrubała, Borys Kirmuc