PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Jankowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.1 - Czynnościowa klasyfikacja wstecznych odpływów pęcherzowo-moczowodowych na podstawie badań wideo-urodynamicznych
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda
KOD: 10.2 - Zastosowanie przetoki wyrostkowo-skórnej (operacja Mitrofanoff-Malone) w chirurgicznym leczeniu zaparć i nietrzymania stolca u pacjentów z pęcherzem neurogennym
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski
KOD: 10.2 - Zespół kotwiczenia rdzenia kręgowego: od urodynamiki do neurochirurgii
Paweł Kroll, Krzysztof Strzyżewski, Andrzej Jankowski
KOD: 17 - Dlaczego nie polegamy tylko na ultrasonografii w ,,zespole ostrej moszny"?
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Anna Jażdżewska, Paweł Juszczak, Małgorzata Warzywoda

Urologia Polska 1995/48/4

RZADKA POSTAĆ EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU COECOURETEROCOELE
Andrzej Jankowski, Małgorzata Warzywoda

Urologia Polska 1995/48/3

UWAGI O NIERADYKALNEJ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ (T.U.R.) W LECZENIU GRUCZOLAKA STERCZA
Andrzej Musierowicz, Wojciech Molenda, Andrzej Łabędzki, Andrzej Jankowski

Urologia Polska 1993/46/4

Przezcewkowe nacięcie zastawki cewki tylnej nożem sierpowym
Andrzej Jankowski, Jarosław Więckowski

Urologia Polska 1993/46/2

Polip cewki moczowej tylnej u dzieci
Andrzej Jankowski, Katarzyna Bernardczyk

Urologia Polska 1993/46/1

Poziomy IgA w surowicy, w moczu i rola leczenia odkażającego skojarzonego z kortykoterapią u dzieci z cystitis cystica
Ewa Stefaniak, Andrzej Jankowski, Elżbieta Bortkiewicz, Katarzyna Bernardczyk, Krystyna Strzykała, Janusz Maciejewski

Urologia Polska 1989/42/4

WODNIAK JĄDRA PO OPERACYJNYM. LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO U DZIECI
Andrzej Jankowski

Urologia Polska 1989/42/1

ZASTOSOWANIE TESTU PRZEPŁYWOWO-CISNIENIOWEGO WE WCZESNEJ OCENIE SKUTECZNOŚCI LECZENIA OPERACYJNEGO WODONERCZA U DZIECI
Michał Martyński, Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński

Urologia Polska 1987/40/2

MEZOBLASTYCZNY NERCZAK WRODZONY (NEPHROMA MESOBLASTICUM CONGENITUM) U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Michał Martyński, Jan Nowak, Katarzyna Berdnardczyk, Grażyna Zengteler

Urologia Polska 1986/39/4

WRODZONA DYSPLAZJA TORBIELOWATA NEREK U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński, Michał Martyński