PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2008/61/3

Flora bakteryjna dolnych dróg moczowych u mężczyzn z cewnikiem na stałe w latach 1994-1996 i 2004-2006
Łukasz Zapała, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Anna Sonczyk, Anna Adamska, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2008/61/2

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2006 – listopad 2007. Część II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena depresji i lęku u kobiet z nietrzymaniem moczu
Joanna Broda-Orlińska, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
Implantacja taśmy podcewkowej przez otwory zasłonowe z odroczoną regulacją taśmy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
Ewa Bres-Niewada, Piotr Radziszewski, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – postępowanie zabiegowe. Leczenie operacyjne czy endoskopowe?
Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
Indukowane tetradoksyną (TTX), zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów zwoju krezkowego tylnego (IMG) zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Joanna Wojtkiewicz, Agnieszka Bossowska, Artur Zapart, Cezary Skobowiat, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Różnice w kodowaniu chemicznym neuronów czuciowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego/ogonowego, zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Wpływ toksyny botulinowej (BTX) na kodowanie chemiczne włókien nerwowych, zaopatrujących pęcherz moczowy psa
Sylwia Lew, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Zygmunt Kuleta, Mariusz Majewski
Korelacja badań urodynamicznych z unerwieniem szyi pęcherza moczowego u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej
Tomasz Borkowski, Agnieszka Bossowska, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski, Andrzej Borkowski
Słaby strumień moczu u kobiet: mit czy rzeczywistość?
Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Jacek Judycki, Igal Mor, Andrzej Borkowski
Czynniki ryzyka wczesnego nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej z powodu raka stercza
Piotr Radziszewski, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Indukowane resiniferatoksyną (RTX) i tetrodotoksyną (TTX) zmiany w kodowaniu chemicznym neuronów czuciowych zwojów rdzeniowych DRG odcinka lędźwiowego i krzyżowego/ogonowego, zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski, Mariusz Majewski
Bezpieczeństwo i skuteczność toksyny botulinowej stosowanej ze wskazań nieneurogennych – obserwacje siedmioletnie
Piotr Dzigowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2008/61/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2006 – listopad 2007. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2007/60/4

Ilościowa i jakościowa ocena zaburzeń wzwodu u chorych poddanych leczeniu zabiegowemu z powodu łagodnego rozrostu stercza
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Krzysztof Pych, Bartosz Dybowski, Albert Gugała, Grzegorz Madej, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2007/60/3

Skuteczność kwasu hialuronowego w łagodzeniu objawów zespołu bolesnego pęcherza
Piotr Radziszewski, Albert Gugała, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2007/60/2

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2005 ? październik 2006. Część II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2007/60/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2005 - październik 2006. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2006/59/3

Metody rozpoznawania przeszkody podpęcherzowej na podstawie wyniku badania ciśnieniowo-przepływowego
Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
Wyniki leczenia chorych na raka nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej
Jerzy Polański, Maciej Czaplicki, Ewa Koźmińska, Paweł Szalecki, Andrzej Borkowski
Odległe losy pacjentów poddanych przezcewkowej wysokoenergetycznej termoterapii mikrofalowej gruczołu krokowego
Tomasz Jakubczyk, Andrzej Stokłosa, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2006/59/2

Ureteroskopowe leczenie ciężarnych kobiet chorych na kamicę moczowodową
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki
Przegląd piœśmiennictwa urologicznego: listopad 2004 –- paźŸdziernik 2005. CzꜶć II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 6.4 - Przebieg pooperacyjny u mężczyzn z całkowitym zatrzymaniem moczu po zabiegowym leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Ewa Bres-Niewada, Bartosz Dybowski, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
KOD: 15.1 - Zastosowanie szwu mechanicznego w celu uzyskiwania hemostazy splotu żylnego Santoriniego w czasie laparoskopowej prostatektomii radykalnej - doniesienie wstępne
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Dariusz Ostapowski, Andrzej Borkowski
KOD: 10.1 - Dystrybucja, charakterystyka neurochemiczna oraz indukowana stanem zapalnym plastyczność somatostatyno-immunoreaktywnych (SOM-IR) włókien nerwowych zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Cezary Skobowiat, Mariusz Majewski, Piotr Radziszewski
KOD: 12.2 - Zespół Fowler - charakterystyka kliniczna
Piotr Radziszewski, Włodzimierz Baranowski, Andrzej Witek, Elżbieta Keller, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Agnieszka Bossowska, Mariusz Majewski
KOD: 10.1 - Zespół Fowler - charakterystyka unerwienia jajników
Mariusz Majewski, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Włodzimierz Baranowski, Andrzej Witek, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski
KOD: 13.1 - Funkcje seksualne i wyniki nocnego monitorowania sztywności i tumescencji prącia u mężczyzn z dolegliwościami z dolnych dróg moczowych
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Bartosz Dybowski, Ryszard Hanecki, Albert Gugała, Andrzej Borkowski
KOD: 5 - Flora bakteryjna u pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym utrzymywanym na stałe
Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Piotr Kryst, Tomasz Jakubczyk, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2006/59/1

Przegląd piœśmiennictwa urologicznego: listopad 2004 – paŸździernik 2005. CzꜶć I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2005/58/2

Dolegliwości po nefroureterektomii wykonywanej z dwóch rodzajów cięć - w ocenie operowanych pacjentów
Bartosz Dybowski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Przegląd piśmiennictwa urologicznego: 1 X 2003 ? 1 X 2004. Część II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wstępne średnio odległe wyniki leczenia zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą Hynes-Andersona przez retroperitoneoskopię
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Janusz Gołębiewski
Zmiany w unerwieniu pęcherza moczowego wywołane przez zapalenie pęcherza. Porównanie eksperymentalnego modelu u świni z zapaleniem śródmiąższowym u człowieka
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Wpływ antagonisty receptora ?1adrenergicznego na kurczliwość pęcherza moczowego świni
Piotr Radziszewski, Włodzimierz Markiewicz, Jerzy J. Jaroszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Doxazosyna zmienia unerwienie pęcherza moczowego u świni
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Odległe wyniki leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu za pomocą kolposuspensji załonowej sposobem Burcha
Piotr Kryst, Ewa Bres-Niewada, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
ZEN (neurony wzmacniane przez cynk) pęcherza moczowego
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, S. Gonkowski, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Odległe wyniki leczenia chorych z łagodnym rozrostem stercza metodą wysokoenergetycznej przezcewkowej termoterapii mikrofalowej
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
Analiza zakażeń szpitalnych rozpoznanych u chorych leczonych z powodu rozrostu łagodnego gruczołu krokowego
Piotr Leszczyński, Beata Sokół-Leszczyńska, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski, Mirosław Łuczak
Zastosowanie angiografii tomografii komputerowej u pacjentów z rakiem nerki naciekającym przestrzeń zaotrzewnową i żyłę główną dolną
Artur Wojciechowski, Jarosław Konfederak, Janusz Gołębiewski, Maciej Czaplicki, Jerzy Polański, Marek Gołębiowski, Andrzej Borkowski
Blokada ?1adrenoceptorów a stan zapalny pęcherza moczowego: doxazosyna odwraca zmiany wunerwieniu 5-HT-, VIP- i/lub NPY-immunoreaktywnym, powodowane eksperymentalnie wywołanym stanem śródmiąższowego zapalenia pęcherza
Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Wyniki leczenia chorych na raka nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej
Jerzy Polański, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Paweł Szalecki, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 2005/58/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: 1 X 2003 - 1 X 2004. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-5: Nowe zjawisko ery endourologii - kamienie śródmiąższowe nerki, kamienie przynerkowe i okołomoczowodowe
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Piotr Kryst, Jacek Judycki, Andrzej Borkowski
ARI-3: Cystektomia bez podwiązki
Tomasz Borkowski, Cezary Torz, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
ARI-8: Nauka szycia laparoskopowego
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski
API-2: Technika preparowania szczytu stercza w trakcie laparoskopowej przedotrzewnowej prostatektomii radykalnej
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski
API-7: Analiza funkcji seksualnych u mężczyzn ze stwardnieniem plastycznym prącia
Tomasz Jakubczyk, Krzysztof Pych, Piotr Kryst, Artur Wojciechowski, Marek Gołębiowski, Andrzej Borkowski
API-8: Zastosowanie USG w ocenie zmian morfologicznych i czynnościowych zachodzących w ciałach jamistych w przebiegu stwardnienia plastycznego prącia
Tomasz Jakubczyk, Artur Wojciechowski, Krzysztof Pych, Piotr Kryst, Marek Gołębiowski, Andrzej Borkowski
API-9: Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, towarzyszących nadreaktywności wypieracza pęcherza moczowego, stwierdzanych w badaniu urodynamicznym
Paweł Szalecki, Piotr Radziszewski, Bartosz Dybowski, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
API-11: Zastosowanie ileocystoplastyki w leczeniu chirurgicznym zwłóknienia zaotrzewnowego
Urszula Trykozko, Jędrzej Michalec, Jacek Judycki, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
SI-1: Ocena urodynamiczna dolnego odcinka dróg moczowych u chorych dializowanych przed kwalifikacją do przeszczepienia nerek
Andrzej Chmura, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, W. Rowiński
SI-2: Przeszczepienie nerki z odprowadzeniem moczu do pętli Brickera - doświadczenie własne
Andrzej Chmura, Andrzej Borkowski, W. Rowiński, Piotr Radziszewski
PIV-2: Syntetyczne taśmy z siatki prolenowej w świetle dróg moczowych po operacjach wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Bartosz Dybowski, Cezary Torz, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
PIV-5: Skuteczność TVT w leczeniu typu II+III i typu III wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - obserwacje średnio odległe
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Paweł Szalecki, Andrzej Borkowski
PVI-6: Zwężenia moczowodów w następstwie pomostowania aortalnoudowego - doniesienie wstępne
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Piotr Kuzaka, Janusz Judycki, Maciej Niemierko, Andrzej Borkowski
RIII-1: Udział czynników wzrostu i cytokin w raku jasnokomórkowym nerki
Monika Pawłowska, Piotr Kryst, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski, Leszek Pączek
RIV-3: Skuteczność i bezpieczeństwo alfuzosyny, stosowanej raz dziennie w dawce 10 mg w grupie 196 mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza
Andrzej Borkowski, Ryszard Hanecki, Cezary Torz
SNI-2: Litotrypsja ureterorenoskopowa w ciąży
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Maciej Niemierko, Andrzej Borkowski, Janusz Gołębiewski
SNIV-3: Technika preparowania szczytu stercza w trakcie laparoskopowej przedotrzewnowej prostatektomIi radykalnej
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski
SNV-1: Ocena urodynamiczna dolnego odcinka dróg moczowych u chorych dializowanych przed kwalifikacją do przeszczepienia nerek
Andrzej Chmura, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, W. Rowiński
SNV-4: Sexual function and quality of life in 196 BPH men treated with alfuzosin 10 mg once-daily
Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski, Cezary Torz
SNV-5: Czynniki ryzyka progresji u chorych z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego T1 G2
Andrzej Stokłosa, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2004/57/2

Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego. Urologia. Listopad 2002 - październik 2003 r. (część II)
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2004/57/1

Inhibitory fosfodierazy typu 5
Tomasz Jakubczyk, Krzysztof Pych, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego. Urologia. Listopad 2002 – październik 2003 r. (część I)
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2003/56/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego. Listopad 2001 - październik 2002
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2002/55/1

Przegląd piśmiennictwa. Urologia 2001
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2001/54/4

Objawowe krwiaki po ESWL
Bolesław Kuzaka, Cezary Torz, Tomasz Ferenz, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2001/54/3

Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego - urologia
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2001/54/2

Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego urologia
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2001/54/1

Porównanie wyników nefrektomii radykalnej i częściowej resekcji nerki w guzach T,. N0 M0 - prospektywna, losowa próba kliniczn
Andrzej Stokłosa, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2000/53/2

POTWIERDZENIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATEM DALFAZ 2,5 MG ORAZ WPŁYW LECZENIA NA JAKOŚĆ ŻYCIA U CHORYCH Z OBJAWAMI ŁAGODNEGO ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO (BPH) PODSUMOWANIE OTWARTEJ I WIELOOŚRODKOWEJ, NIEPORÓWNAWCZEJ PRÓBY KLINICZNEJ
Maciej Niemierko, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
OCENA SKUTECZNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I TOLERANCJI STOSOWANIA PERMIXONU? U CHORYCH Z OBJAWOWYM, ŁAGODNYM ROZROSTEM GRUCZOŁU KROKOWEGO
Piotr Kryst, Ewa Koźmińska, Romuald Zdrojowy, Zenona Jabłońska, Jerzy Lorenz, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2000/53/1

CONSENSUS MEETING: OCENA PATOLOGICZNA PREPARATÓW PO BIOPSJI STERCZA, TURP I PROSTATEKTOMII RADYKALNEJ
Andrzej Borkowski, Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Marian Sulik, Roman Pykało, Jan Faryna, Artur A. Antoniewicz

Urologia Polska 1998/51/4

ESWL U CHORYCH NA HEMOFILIĘ
Maciej Czaplicki, Tomasz Jakubczyk, Andrzej Borkowski, Wojciech Jaśkowiak, Jan M. Ziemski

Urologia Polska 1998/51/3

ENDOSKOPOWE LECZENIE NOWOTWORÓW GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Andrzej Borkowski
ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ PROF. LESZKA JEROMINA DOTYCZĄCY PRACY OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWODOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL ZAMIESZCZONEJ W UROLOGII POLSKIEJ, 1998, 51, 205-206
Andrzej Borkowski
DZIEWIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA URODZIN PROFESORA STEFANA WESOŁOWSKIEGO
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWODOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL
Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Leszek Bęc, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1998/51/1

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PROCESU MIKCJI
Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
PRZYDATNOŚĆ PSAD (PSA DENSITY) W ROZPOZNAWANIU RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO NIEWYCZUWALNEGO PALCEM (DRE) U CHORYCH Z PODWYŻSZONYMI STĘŻENIAMI PSA W SUROWICY KRWI
Andrzej Stokłosa, Andrzej W. Malewski, Elżbieta Keller, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1997/50/3

PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA W LECZENIU KAMICY ODLEWOWEJ NEREK METODĄ ESWL Z UŻYCIEM CEWNIKA PODWÓJNIE ZAGIĘTEGO
Tomasz Demkow, Philip Clark, Andrzej Borkowski
MODEL LITOTRYPTORA IPPT PAN PIERWSZE DOŚWIADCZENIA KLINICZNE
Tomasz Jakubczyk, Janusz Judycki, Jerzy Etienne, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Leszek Filipczyński, Bogusław Zienkiewicz
ZMIANA WRAŻLIWOŚCI FLORY BAKTERYJNEJ W MOCZU CHORYCH LECZONYCH W KLINICE UROLOGII AM W WARSZAWIE NA PRZESTRZENI DZIESIĘCIU LAT
Renata Rolińska, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Radosław Jardanowski, Danuta Szmidt, Józefa Wencel, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1997/50/2

WYNIK OPERACJI METODĄ MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ W OCENIE PACJENTEK
Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Cezary Torz, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1997/50/1

BRODAWCZAK ODWRÓCONY (PAPILLOMA INVERSUM) PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Piotr Trypens, Roman Pykało, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/4

LECZENIE ZAWANSOWANEGO RAKA STERCZA (RAKA STERCZA Z PRZERZUTAMI ODLEGŁYMI) CZĘŚĆ III LEKI BLOKUJĄCE RECEPTORY ANDROGENOWE (ANTYANDROGENY) MAKSYMALNA BLOKADA ANDROGENOWA (MAB), PRZERYWANE LECZENIE HORMONALNE
Andrzej Borkowski
MARKERY STERCZOWE W RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO Z PRZERZUTAMI DO KOŚCI T1-4 M1B (D2)
Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska, Andrzej W. Malewski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/3

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA (RAKA STERCZA Z PRZERZUTAMI ODLEGŁYMI) CZĘŚĆ II. KLASYCZNA MANIPULACJA HORMONALNA
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/2

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA (RAKA Z PRZERZUTAMI ODLEGŁYMI) - CZĘŚĆ I
Andrzej Borkowski
OCENA PRZYDATNOŚCI KLINICZNEJ TESTU BARD BTA W DIAGNOSTYCE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Piotr Trypens, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/1

WSPÓŁCZESNA OCENA WYNIKÓW LECZENIA OPERACYJNEGO ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA - ZASADY ORAZ PRÓBA ZASTOSOWANIA W MATERIALE WŁASNYM
Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
PRZERZUTY RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO DO PRĄCIA
Tomasz Demkow, Ewa Koźmińska, Roman Pykało , Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1995/48/4

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PSA U CHORYCH LECZONYCH CHIRURGICZNIE Z POWODU ŁAGODNEGO PRZEROSTU STERCZA
Andrzej Stokłosa, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1995/48/2

WPŁYW KRUSZENIA KAMIENI NERKOWYCH FALĄ WSTRZĄSOWĄ WYZWALANĄ POZAUSTROJOWO (ESWL) NA GENERACJĘ ENDOTELINY (ET) W ASPEKCIE ROZWOJU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Tomasz Ferenz, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Leszek Pęczek, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
MIEJSCE URETEROLITOTOMII WE WSPÓŁCZESNYM LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Ewa Koźmińska, Krzysztof Pych, Nagib Elghawi, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
PRZEZSKÓRNE USUWANIE KAMIENI Z POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO I GÓRNEGO ODCINKA MOCZOWODU
Nagib Elghawi, Andrzej Borówka, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1995/48/1

LECZENIE RADYKALNE RAKA STERCZA - Próba określenia poglądów własnych
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1994/47/4

Zakażenie szpitalne dróg moczowych u chorych operowanych z powodu przerostu gruczołu krokowego
Tomasz Demkow, Jędrzej Michalec, Józefa Wencel, Renata Rolińska, Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Ocena zmodyfikowanej biopsji rdze- niowej w diagnostyce raka stercza
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Roman Pykało, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1994/47/3

Zaciek moczowy w przes- trzeni zaotrzewnowej, okołonerkowej rozpoznawanie i leczenie
Piotr Kryst, Jerzy Bogumił Milewski, Janusz Gołębiewski, Andrzej Borkowski
Sprawozdanie z Międzynarodowej Roboczej Konferencji\' „Chirurgiczne Leczenie Spodziectwa\". Bratysława, 15.06.1993
Tomasz Ferenz, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1994/47/1a

Kilka uwag na temat odległych następstw definitywnego odprowadze- nia moczu u dzieci przy użyciu metod wykorzystujących fragmenty jelita
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1994/47/1-2

Cystektomia z odpro- wadzeniem moczu do jelita grubego u chorych z nowotworem pęcherza moczowego w złym stanie ogólnym
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1993/46/4

Leczenie kamicy odlewowej nerek metodą ESWL z użyciem cewnika podwójnie zagiętego
Tomasz Demkow, Philip Clark, Patrick Meffan, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1993/46/3

Pierwotne guzy moczowodu
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski, Nagib Elghawi

Urologia Polska 1993/46/2

Zastępczy, niskociśnieniowy pęcherz z jelita cien kiego u chorych po cystektomii z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego — 3-letnie obserwacje
Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Cezary Torz
Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy jako droga szerzenia się raka pęcherza moczowego
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1993/46/1

Wyniki operacyjnego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Ewa Mayzner-Zawadzka

Urologia Polska 1992/45/2

Leczenie zwężenia połą czenia miedniczkowo-moczowodowego metodą endopielouretertomii
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1991/44/3

Wstępne doświadczenia w stosowaniu chemioterapii neoadjuwantnej M-VAC w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem pę cherza (T2—T4)
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Adam Pawinski, Danuta Gajl, Grzegorz Madej, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1990/43/4

ZESPOLENIE KIELICHOWO-MOCZOWODOWE W LECZENIU WTÓRNEGO ZWĘŻENIA POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO­-MOCZOWODOWEGO. MODYFIKACJA WŁASNA
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1990/43/3

ROZWÓJ AKTUALNYCH KONCEPCJI NA TEMAT DEFINITYWNEGO ODPROWADZENIA MOCZU
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1989/42/4

MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tomasz Demkow, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Piotr Trypens

Urologia Polska 1988/41/1

OCENA ZAWARTOŚCI LH I FSH W TKANCE GRUCZOLAKA STERCZA
Waldemar Dorobek, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski, Stefan Zgliczyński, Bogusława Baranowska
WPŁYW ZESZYWANIA LUB NIE ZESZYWANIA OTRZEWNEJ DNA MIEDNICY NA PRZEBIEG POOPERACYJNY I POWIKŁANIA U CHORYCH PO WYCIĘCIU PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1987/40/3

SPRAWOZDANIE Z IV ŚWIATOWEGO KONGRESU ENDOUROLOGII I ESWL MADRYT 11?13 WRZEŚNIA 1986 R.
Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1987/40/2

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE OBRAZÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH ZMIAN LITYCH W NERCE, WYKRYTYCH PRZYPADKOWO LUB NIE POTWIERDZONYCH UROGRAFICZNIE
Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Stanisław Walecki, Tadeusz Krzeski
PRZEZSKÓRNE OPERACJE KAMICY NERKOWEJ I MOCZOWODOWEJ - DONIESIENIE WSTĘPNE
Andrzej Borówka, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Lesław Sęk

Urologia Polska 1985/38/3

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W ANGLII (4.10.?20. 11. 1984 r.)
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1984/37/4

DOPĘCHERZOWE WLEWKI Z ADRIBLASTYNY W ZAPOBIEGANIU WZNOWOM BRODAWCZAKÓW I RAKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (Tl) PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
ROLA ULTRASONOGRAFII, TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I ARTERIOGRAFII W DIAGNOSTYCE GUZÓW NEREK
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Maciej Niemierko, Jerzy Wąsik, Bogdan Pruszyński, Wiesław Jakubowski, Ryszard Pacho, Sylwia Malanowska, Przemysław Stafiej

Urologia Polska 1984/37/2

SPRAWOZDANIE Z 77 KONGRESU FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO, PARYŻ, 16?19 LISTOPADA 1983 R.
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1984/37/1

WSTĘPNA OCENA PRZEŻYCIA CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONYCH CYSTEKTOMIĄ PO UPRZEDNIM NAPROMIENIENIU DAWKĄ 2000 RADÓW
Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Maciej Niemierko, Danuta Gajl

Urologia Polska 1983/36/3

Wstępna ocena kliniczna glucaronu f-my pharmakon w zapobieganiu wznowom powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
Kriochirurgiczne leczenie gruczolaka i raka stercza
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski, Andrzej Gomuła
Operacja plastyczna łechtaczki w obojnactwie
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1983/36/2

Rozdwojenie moczowodu ze ślepo zakończonym odgałęzieniem
Andrzej Gomuła, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Narcyza Hartel-Ulkowska
Zwężenie moczowodu po operacji połączenia miedniczkowo-moczowodowego jako odczyn alergiczny na cewnik
Andrzej Borkowski, Jerzy Bogumił Milewski, Edward Rudzki, Teresa Napiórkowska
Sprawozdanie z 76 Kongresu Francuskiego Towarzystwa Urologicznego Paryż, 23?27. w. 1982 r.
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zespolenie moczowodowo-moczowodowe (uretero--ureterostomia, transuretero-ureterostomia)
Andrzej Borkowski, Aleksander Bęc
Zapalenie torbielkowate i zapalenie gruczołowe pęcherza powodujące obustronne wodonercze
Andrzej Borkowski, Aleksander Wasiutyński

Urologia Polska 1981/34/2

Sprawozdanie z pierwszego międzynarodowego sympozjum na temat raka prostaty (Paryż 20.VI - 30.VII.1980)
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1980/33/4

Ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu u chorych z rakiem pęcherza moczowego leczonych cystektomią po uprzednim napromienieniu typu „Short" (2000 rd)
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Mirosław Kazoń, Danuta Gajl, Maciej Niemierko, Bogusława Sochacka, Andrzej Borówka, Maciej Zachwiej, Andrzej Miecznikowski

Urologia Polska 1980/33/3

Jednoczasowa, obustronna operacja nerek z dostępu tylnego (Simona)
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1980/33/1

Martwica kroczowego odcinka cewki moczowej (cm.) i błony śluzowej szyi pęcherza moczowego (p.m.) jako powikłanie urazu zadanego cewnikiem foley'a i wtórnego zakażenia, w przebiegu leczenia ciężkiego urazu mózgowego
Andrzej Borkowski, Janusz Franz, Marek Guzowski, Halina Korkuc, Irena Tejkowska-Goslicka, Andrzej Tomczyk, Sławomir Willenberg

Urologia Polska 1979/32/3

Sprawozdanie z "Dni Urologicznych" Hopital Cochin w Paryżu 9-11.IV.1977
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1979/32/2

Operacja Kaufmana w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn po prostatektomii
Bolesław Kuzaka, Andrzej Borkowski
Oddział urologiczny Hopital Henri Mondor-Paris-Creteil sprawozdanie ze stażu naukowego 4.IV.—14.V.77 r.
Andrzej Borkowski
Klinika urologiczna Hopital Necker w Paryżu sprawozdanie ze stażu naukowego w dniach 16.V.—30.VI.77 r.
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1979/32/1

Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu Pipram firmy Roger Bellon
Stefan Wesołowski, Józefa Wencel, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Sprawozdanie z 71 kongresu Francuskiego Towarzystwa Urologicznego Paryż 9-13.X.1977 rok
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1978/31/3

Sprawozdanie z pobytu naukowego w klinikach urologicznych w Montpellier (1 VII 77—31 VIII 77) i Lyonie (1 IX 77—8 X 77)
Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1978/31/1

Fractura penis
Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski