PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Bilewski

Urologia Polska 1981/34/2

Przetoki nerkowo-jelitowe jako problem urologiczny
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Bilewski

Urologia Polska 1980/33/4

Urazowe uszkodzenia jedynej nerki
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Bilewski