PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alina Wybraniec-Patalong

Urologia Polska 1981/34/2

Zmiany w ciągu ćwierćwiecza dotyczące niektórych cech klinicznych kamicy oraz składu chemicznego kamieni moczowych
Jerzy Zieliński, Andrzej Nowak, Alina Wybraniec-Patalong