PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alicja Kobierska-Szczepańska

Urologia Polska 1986/39/4

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA MOCZOWODÓW OLBRZYMICH U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Augustyn Folwaczny, Krystyna Szprynger, Andrzej Paradysz, Krzysztof Wasilewski

Urologia Polska 1982/35/3-4

Kliniczna ocena śródoperacyjnej biopsji nerek u dzieci z zespołem nerczycowym
Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Anna Boguszewska-Bączkowska

Urologia Polska 1979/32/1

Operacyjne leczenie nadciśnienia tętniczego krwi u chorych z odpływem pęcherzowo-nerkowym do "małej nerki"
Mieczysław Fryczkowski, Kazimierz Załuczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Zbigniew Lisiecki