PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alfred Samet

Urologia Polska 1978/31/4

Zachowanie się zakażeń dróg moczowych. Tlenowa flora bakteryjna w przebiegu leczenia urologicznego
Kazimierz Adamkiewicz, Wojciech Ahn, Alfred Samet