PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Aleksandra Fryszman

Urologia Polska 1985/38/1

UPROSZCZONA METODA KOAGULOPIELOLITOTOMII (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Aleksandra Fryszman, Lidia Skobejko-Włodarska

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przypadek szerokiej szyi pęcherza u 11-letniejdziewczynki
Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Wojciech Perdzyński, Aleksandra Fryszman, Barbara Kotarbińska