PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Aleksander Wasiutyński

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zapalenie torbielkowate i zapalenie gruczołowe pęcherza powodujące obustronne wodonercze
Andrzej Borkowski, Aleksander Wasiutyński