PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Agata Kaliszczak

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wczesna ocena tomograficzna pacjentów po nefrektomii z powodu niskozróżnicowanego raka jasnokomórkowego
Andrzej Gołubiński, Bartłomiej Gliniewicz, Artur Lemiński, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/1

Częściowe laparoskopowe wycięcie pęcherza moczowego z powodu endometriozy
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Piotr Petrasz, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Ocena jakości życia pacjentek po nefropeksji laparoskopowej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 10.2 - Urodynamiczna ocena chorych z rozpoznanym klinicznie zespołem pęcherza nadaktywnego
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Podobieństwa iróżnice cechujące pęcherz nadreaktywny u kobiet i mężczyzn w ocenie urodynamicznej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
Wyniki leczenia chorych z objawową nefroptozą metodą retroperitoneoskopowej nefropeksji
Marcin Słojewski, Agata Kaliszczak, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2003/56/2

Metoda usuwania ciał obcych z pęcherza moczowego u kobiet
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski