PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adam Szkodny

Urologia Polska 2001/54/3

Powikłania występujące przy stosowaniu instilacji dopęcherzowych z adriblastyny w leczeniu nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Waldemar Lasota, Adam Szkodny
Wczesne krwawienie po przezcewkowej elektroresekcji łagodnego rozrostu stercza - analiza przyczyn
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Adam Szkodny
Rzadki przypadek olbrzymiego kamienia w pooperacyjnej przetoce pęcherzowo-pochwowej
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Robert Klijer, Marek Urban

Urologia Polska 1997/50/4

WŁASNA MODYFKACJA OPERACJI NEUGEBAUERA-LE FORTA ZASTOSOWANA W LECZENIU PRZETOK CEWKOWO-POCHWOWYCH
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Grzegorz Szkodny, J. Wójcik

Urologia Polska 1995/48/2

BADANIE URODYNAMICZNE DZIECI Z IDIOPATYCZNYM MOCZENIEM NOCNYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Piotr Radziszewski

Urologia Polska 1993/46/4

Ocena podatności kamieni nerkowych na rozkruszanie za pomocą fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo (ESWL) na podstawie ich wysycenia w obrazie rtg
Wojciech Szewczyk, Andrzej Szedel, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Łukojć, Adam Szkodny
Modyfikacje i usprawnienie w usuwaniu kamieni drogą przezskórną — PCNL
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1992/45/4

Ditropan (chlorek oxybutyniny) w leczeniu niestabilności pęcherza
Andrzej Prajsner, Michał Tkocz, Wiesław Duda, Adam Szkodny
Wyniki kruszenia kamieni kielichowych nerek za pomocą pozaustrojowej litotrypsji (ESWL)
Krzysztof Łukojć, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Bar, Andrzej Nowak, Adam Szkodny
Mepartricin (Ipertrofan) w leczeniu chorych z gruczolakiem stercza
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Wiesław Duda, Andrzej Szurkowski, Michał Tkocz

Urologia Polska 1992/45/3

Połączenie PCNL i ESWL w leczeniu kamicy odlewowej nerek
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Przezskórne, jednoczasowe usuwanie kaieni z obu nerek
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Analiza powikłań po zabiegach ESWL
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Sacha, Krzysztof Łukojć, Jan Kawecki

Urologia Polska 1992/45/2

Graniczne możliwości usuwania kamieni z moczowodu drogą przezskórną
Adam Szkodny, Krzysztof Łukojć, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Zastosowanie lasera neodymowego w leczeniu kłykcin kończystych. Doniesienie wstępne
Krzysztof Bar, Jan Kawecki, Michał Tkocz, Wojciech Szewczyk, Adam Szkodny

Urologia Polska 1991/44/4

Profilaktyczne stosowanie pojedynczej dawki antybiotyku o szerokim spektrum działania w przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Adam Szkodny, Wiesław Duda, Michał Tkocz
Kamica nerkowa współistniejąca z nie rozpoznanym guzem tej samej nerki leczona ESWL
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Przezskórne usuwanie kamieni w r.erce jedynej
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Usuwanie kamicy z pęcherza moczowego drogą przezskórną
Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Wyniki oraz własne doświadczenia w usuwaniu kamieni z nerek drogą przezskórną
Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny

Urologia Polska 1991/44/3

Przebiegi pooperacyjne u chorych po PCNL ze szczególnym uwzględnieniem objawów ostrego zakażenia układu moczowego
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Grzegorz Szkodny, Wojciech Szewczyk
Przezskórne usuwanie kamieni nerkowych (PCNL) u chorych z wadami rozwojowymi nerek
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Grzegorz Szkodny

Urologia Polska 1991/44/2

Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojową u dorosłych (extra-corporeal shoch wale lithotripsy – ESWL)
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Andrzej Szedel, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Sacha, Maciej Flak, Adam Szkodny

Urologia Polska 1991/44/1

Nowotwory miedniczki nerkowej i moczowodu w materiale Klinikilogii
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Nowak, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć
Niedrożność moczowodu w następstwie przetoki pęcherzowo-pochwowe
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Krzysztof Łukojć, Adam Szkodny

Urologia Polska 1990/43/2

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA ZWĘŻENIA CEWKI MOCZOWEJ U MĘŻCZYZN OPTYCZNĄ URETROTOMIĄ WEWNĘTRZNĄ
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Mirosław Salamon

Urologia Polska 1990/43/1

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW NACIEKAJĄCYCH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Mirosław Salamon, Wiesław Duda

Urologia Polska 1989/42/3

NACIEKAJĄCY RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO (T2 T3 T4)
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1988/41/3

STOPIEŃ HISTOLOGICZNEJ ZŁOŚLIWOŚCI RAKA PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO, A ANTYGEN GRUPOWY KRWI I WIEK CHORYCH
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Adam Szkodny

Urologia Polska 1988/41/2

SKRZYŻOWANE PRZEMIESZCZENIE NERKI LEWEJ WYKRYTE PRZYPADKOWO Z POWODU POWIKŁAŃ PO OPERACJI GINEKOLOGICZNEJ
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Adam Szkodny

Urologia Polska 1987/40/4

RAK INCYDENTALNY W GRUCZOLAKU STERCZA U CHORYCH LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ (PERS)
Andrzej Prajsner, Janusz Michalik, Adam Szkodny
OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW JĄDER OPARTA NA WŁASNYM MATERIALE
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń, Andrzej Szurkowski

Urologia Polska 1987/40/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W PRZEZCEWKOWEJ ULTRASONOGRAFICZNEJ DIAGNOSTYCE CHORÓB PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Noga, Zbigniew Jeleń, Adam Szkodny, Andrzej Szurkowski

Urologia Polska 1987/40/2

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO UMIEJSCOWIONYCH W OKOLICY UJSC MOCZOWODOWYCH
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon

Urologia Polska 1986/39/4

MONITOROWANIE POZIOMU TESTOSTERONU W SUROWICY KRWI CHORYCH PO ADENOMEKTOMII I ERS STERCZA
Paweł Paprotny, Adam Szkodny, Barbara Buntner, Wiesław Duda, Ryszard Krenzel, Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1986/39/3

LECZENIE OPERACYJNE OBUSTRONNYCH ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI METODĄ FAURE'A (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Mirosław Salamon
Przydatność przyżyciowego testu barwnego w różnicowaniu guzów pęcherza moczowego z przewlekłymi stanami zapalnymi
Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon, Adam Szkodny
OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII W OKREŚLENIU POJEMNOŚCI I ZALEGANIA MOCZU W PĘCHERZU
Andrzej Noga, Krzysztof Bar, Adam Szkodny

Urologia Polska 1986/39/1

Przydatność badań ultradźwiękowych w różnicowaniu gruczolaka i raka stercza
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń

Urologia Polska 1985/38/4

URAZY DRÓG MOCZOWYCH TOWARZYSZĄCE OPERACJOM GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar
PRZYDATNOŚĆ URETROTOMII WEWNĘTRZNEJ W ZAPOBIEGANIU ZWĘŻENIOM CEWKI PO ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Zbigniew Jeleń, Adam Szkodny

Urologia Polska 1985/38/2

OCENA OPERACYJNEGO LECZENIA PRZETOK PĘCHERZOWO­-POCHWOWYCH
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1984/37/4

NIEKORZYSTNE UMIEJSCOWIENIE GUZÓW W DOLNYCH DROGACH MOCZOWYCH I ICH LECZENIE ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar
PORÓWNANIE METOD ? ENDOSKOPOWEJ I ULTRASONOGRAFICZNEJ ? PRZY OCENIE WIELKOŚCI GRUCZOLAKA STERCZA
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń

Urologia Polska 1984/37/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIA WYPŁYWAJĄCE Z WYKONANIA 5000 PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Adam Szkodny
ANALIZA CHORYCH ZMARŁYCH PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI STERCZA
Adam Szkodny

Urologia Polska 1984/37/2

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE W PRZESZCZEPIENIU MOCZOWODÓW DO ESICY W CZASIE USUWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Adam Szkodny

Urologia Polska 1984/37/1

CHORZY Z GRUCZOLAKIEM STERCZA I JEDNOCZEŚNIE INNYMI CHOROBAMI DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń

Urologia Polska 1983/36/4

Operacyjne leczenie odpływu wstecznego u chorych z podwójnym moczowodem
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
Moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną
Wojciech Tucholski, Adam Szkodny

Urologia Polska 1983/36/1

Wyniki leczenia zwężeń cewki moczowej za pomocą uretrotomii wewnętrznej
Adam Szkodny, Jan Myrta

Urologia Polska 1982/35/3-4

Odległe wyniki leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Alfred Fulde

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przyczynek do diagnostyki i terapii endoskopowej guzów pęcherza moczowego. Dwupoziomowe znieczulenie przewodowe dodatkowa blokada nerwu zasłonowego
Janusz Makiełło, Adam Szkodny

Urologia Polska 1980/33/1

Schorzenia związane ze zwężeniem ujścia zewnętrznego cewki moczowej u dziewczynek doniesienie wstępne
Jan Myrta, Adam Szkodny, Elżbieta Kobusińska

Urologia Polska 1979/32/1

Własny sposób operacji przetok cewkowo-pochwowych
Adam Szkodny, Franciszek Janosz

Urologia Polska 1978/31/2

Wpływ Dicinonu na ilość utraconej krwi podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza (ERS)
Jan Myrta, Adam Szkodny, Alina Patalong

Urologia Polska 1978/31/1

Radykalna przezcewkowa elektroresekcja (ERS) gruczolaka stercza
Adam Szkodny