PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1998/51/1

PROFESOR ZWYCZAJNY DR HAB. MED. TADEUSZ KRZESKI (1922-1998) - WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

Urologia Polska 1994/47/4

W dniach 1-3.09.1994 r. odbył się 24 Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Krakowie, na którym zaprezentowali swoje prace wybitni urolodzy europejscy
Sprawozdanie z 89 Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w dn. 14-19.05.1994 r. w San Francisco

Urologia Polska 1994/47/1-2

Sympozjum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii PAN w Warszawie

Urologia Polska 1993/46/2

Dr med. Zbigniew Lewicki 22.03.1903-11.09.1991

Urologia Polska 1991/44/1

Komunikat Komitetu Organizacyjnego IX Europejskiego Kongresu Chemii Klinicznej

Urologia Polska 1990/43/4

Urologia Polska 1990/43/2

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
LISTY DO REDAKCJI

Urologia Polska 1989/42/4

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

Urologia Polska 1989/42/2

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

Urologia Polska 1989/42/1

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

Urologia Polska 1988/41/3

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

Urologia Polska 1988/41/2

LISTY DO REDAKCJI

Urologia Polska 1987/40/4

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

Urologia Polska 1987/40/2

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

Urologia Polska 1983/36/1

Od Redakcji

Urologia Polska 1982/35/1-2

Sprawozdanie z udziału w zjazdach naukowych 1981

Urologia Polska 1979/32/3