PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zakażenia HPV jako czynnik etiologiczny przewlekłego zapalenia stercza - doniesienie wstępne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Włodzimierz Chudzik, Marek Tomasz Szkoda, Bronisław Stawarz