PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

50 lat działalności oddziału urologii w Tuszynku
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Ryszard Maranda, Zofia Salska, Ireneusz Mazur, Adam Piotrowski, Paweł Wędzikowski, Maciej Krata, Jacek Przybyła