PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urazowe oskalpowanie prącia i moszny - technika operacyjna, wczesny i odległy wynik operacji rekonstrukcyjnej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Andrzej Baj, Janusz Ciechan