PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urodynamiczna ocena stopnia zaburzeń mikcji powstałych w wyniku biopsji stercza lub cystoskopii
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Krzysztof Leńko, Waldemar Różański, Roman Łowicki